Kancelarija 14

  • Opto Tech Office 14 progresivna sočiva

    Opto Tech Office 14 progresivna sočiva

    Generalno, kancelarijski objektiv je optimizovano sočivo za čitanje sa mogućnošću jasnog vida i na srednjoj udaljenosti.Upotrebljiva udaljenost može se kontrolisati dinamičkom snagom uredskog objektiva.Što sočivo ima više dinamičke snage, to se više može koristiti i za daljinu.Jednovidne naočare za čitanje korigiraju samo udaljenost čitanja od 30-40 cm.Na kompjuterima, sa domaćim zadatkom ili kada svirate neki instrument, takođe su važne srednje udaljenosti.Bilo koja željena degresivna (dinamička) snaga od 0,5 do 2,75 omogućava pregled udaljenosti od 0,80 m do 4,00 m.Nudimo nekoliko progresivnih leća koje su dizajnirane posebno zakorištenje računara i ureda.Ova sočiva nude poboljšane srednje i bliske zone gledanja, na račun udaljenosti.